• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak działa układ napędu na cztery koła (4WD)?

Prawo zmienia się w pewnym sensie cały czas – obecnie zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób to wygląda, a jakim sposobem kwestie oraz spory prawne wyglądały uprzednio? Niegdyś proces rozpoczynał się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na sprawę do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Formy uprzywilejowane pozwalały na pozwy z pieczęcią bądź pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony stemplem książęcą, który w XV stał się obowiązujący. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu i dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok pierwotnie był wyłącznie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a domenom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał tracącego do trwałego milczenia lub też zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje nadal.

1. Znajdź tutaj

2. Kliknij tutaj

Samochody z napędem hybrydowym: czy warto?

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.